CA:

Godja Claudiu

Declaratie. Godja Claudiu   declaratie2018

Grozavu Claudiu

Declaratie. Grozavu Claudia   declaratie2018

Dumitrean  Adina Liana

declaratie2015      declaratie2016    delcaratie 2017

Ilie Ovidiu

declaratie2015      declaratie2016     declaratie2017   declaratie2018

 

Petrila Cosmin Ioan

declaratie2015     declaratie2016    declaratie2017   declaratie2018

 

Gondor Marius Sorin

declaratie2015    declaratie2016  declaratie 2017   declaratie2018

 

AGA:

 

Boca Bogdan Vlad

declaratie2016 declaratie2017    declaratie2018

 

Dumitrean Adina Liana

declaratie2016    declaratie2017   declaratie2018

DIRECTOR:

Ciul Tiberiu Nicolae

declaratie2017   declaratie2018