Apartenenta si tip mandat CA

Componența Consiliului de administrație:

Godja Claudiu PetruMandat CA GODJA Claudiu

Ilie OvidiuMandat CA ILIE Ovidiu

Petrila Cosmin IoanMandat CA PETRILA Cosmin

Nita Daniel Octavian

* click pe nume pentru vizualizare CV

Administratorii S.C. GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A. sunt numiți în funcțiile de membrii ai consiliului de adminisitrație în baza Hotărârii AGA nr. 6 din 18.09.2019.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani de la data numirii lor. Mandatul membrilor Consiliului de administratie nou numiti, nu poate depasi mandatul membrilor Consiliului de administrație aflați în funcție la data numirii lor.
Prin Hotărârea AGA nr. 7 din 28 aprilie 2017 s-a stabilit ca indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de Administrație cuvenită pe perioada mandatului/exercițiului în curs, va fi suma de 1.658/ luna/ membru, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, respectiv cod Caen: 8130 – Activități de întreținere peisagistică.     

Hot-HCLM-72_02.02.2023

HOT 7319.03.2020 numire GHEORGHE MARIAN in Consiliul de administratie GCA