Comunicat

Conducerea SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.  anunţă că, în data de
1 noiembrie (cu ocazia Zilei Morţilor), accesul în Cimitirul Pomenirea, Cimitirul
Eternitatea, Cimitirul Gai și Cimitirul Mureșel se poate face între orele 8:00 –20:00,
iar accesul auto va fi interzis, cu excepția  autovehiculelor mortuare și
autoturismele care transportă persoane cu handicap locomotor sau mobilitate
redusă, pe baza legitimației care atestă acest fapt. Cimitirele se vor închide la orele
22:00.
Dorim, în acelaș timp să informăm deținătorii locurilor de înhumare aflate în
cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea,
să se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul de pe str.
Poetului nr. 1 sau calea Bodrogului nr. 1 de luni până vineri, între orele 08:00-
15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de
dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de
închiriere cimitire/locuri de veci .

Mulțumim pentru înțelegere.

Conducerea societății

Întreținere loc de veci

Conducerea SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD
S.A.informează titularii dreptului de folosință a locurilor de înhumare
din Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Gai și
Cimitirul Mureșel, că au responsabilitatea îngrijirii permanente a
locului de veci, întreținerea construcțiilor de orice fel existente,
precum și întreținerea căilor secundare de acces între morminte.
Serviciul administrare domeniul public răspunde de
îngrijirea locurilor de depunere în vederea înhumării,a
împrejmuirilor, a căilor de acces, a spațiilor verzi,a instalațiilor de
alimentare cu apă și energie electrică, canalizare și alte dotări din
Regulamentul Cimitire.
În sprijinul aparținătorilor societatea noastră poate presta
servicii de întreținere și igienizare contra cost la prețurile și tarifele
practicate.
Pentru mai multe informații și oferte de servicii, vă rugăm să ne
contactați la adresa de mail office@gcarad.ro sau la

  • tel:0257/272.117 cimitir Eternitatea și
  • tel:0257/281.161 cimitir Pomenirea

între orele 08:00 – 15:00.

Mulțumim pentru înțelegere.

Conducerea societății

Anunț angajare edilitar 2018

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, angajează:
– Instalator pentru întrețineri curente, și sistemul de irigat,
– Tehnician – studi tehnice medii, operare PC (word, excel),
– Cosași cu motocoasa, foarfecă de gard viu (operator motoutilaje),
– Șoferi cu categoria B și B-C+E la Departamentul Edilitar pe Raba și Saviem,
– Personal îngrijire spații verzi,
– Îngrijitor câini.
Salarii atractive și motivante, bonuri de masă, ore suplimentare plătite 175 %, ore de
weekend plătite 180%, sărbători legale muncite, plătite cu 200%,prime de sărbători, decontare
abonament de transport.
Acte necesare: copie CI, cazier judiciar.
Cerințe post: conduită morală adecvată la locul de muncă, disponibilitate la program
prelungit și weekend.
Cererile se pot depune la sediul societății pe B-dl Iuliu Maniu, nr. FN, (lângă RECONS)
Arad, tel. 0257/270352, tel. mob. 0752/022229, mail: office@gcarad.ro între orele 08:00-15:00.

Școala alfel – acțiune de plantare arbori

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD a derulat un proiect educațional

”O primăvară ecologică” în parteneriat cu SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.,
care aconstat în desfășurarea unei activități de plantare de arbori în curtea școlii.

Activitatea face parte din proiectul „Şcoala Altfel“, ce îşi propune să îi
responsabilizeze pe tineri în ceea ce priveşte mediul înconjurător, și de a găsi soluții
optime pentru prevenirea și rezolvarea problemelor de mediu în vederea octrotirii și
extinderii spațiilor verzi.

La această acțiune au participat elevii claselor a III – a A Step by Step alături de
doamnele prof. Codoș Bibiana și Gornic Rodica, clasa a III – a B alături de doamna prof.
Bătăneanț Oana și clasa a III – a C împreună cu doamna prof. Chirteș Roxana.
Reprezentanții Primăriei Arad, consilierul Local Municipal Boca Bogdan Vlad
împreună cu Florin Mariș, consilier primar, fostul director al școlii gimnaziale Caius Iacob,
domnul profesor Iustin Barna și părinții au fost prezenți, implicându-se activ și afectiv
alături de elevi și cadre didactice.

”Ne bucurăm de promptitudinea și receptivitatea conducerii societății SC. GOSPODĂRIREA
COMUNALĂ ARAD SA., care alături de reprezentanții Primăriei Arad, au înțeles importanța
activității desfășurate. Conducerea școlii mulțumește, pe această cale, persoanelor
implicate, cu convingerea că și pe viitor vor avea vor avea loc astfel de activități commune
benefice comunității” a spus prof. Chirteș Roxana, director adjunct al Școlii Gimnaziale
Caius Iacob.

”Această acțiune este o inițiativă deosebită, prin faptul că implică elevii unei școli în
acțiuni de ecologizare, de plantare de arbori și arbuști, și de păstrare a natura curată. Ne
bucurăm să participăm la astfel de acțiuni și pe viitor, deoarece este foarte important
pentru orice copil să se implice la o vârsta fragedă în astfel de proiecte, să fie un exemplu
demn de urmat pentru alți tineri și să conştientizeze importanţa oricărei iniţiative ce poate
proteja mediul înconjurător, ” a declarat Tiberiu Nicolae Ciul, directorul general al

SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.

plantare_arbori