Raportul auditorului independent 2023

Raport CA 2023

Raport GCA 2023

Raport de activitate DirGCA2023

Raport evaluare activitate Director 2023

Bilant Financiar Contabil 2023

Situatii financiare2021-2023

RaportSNA2023

Masuripreventive

Buget investitii 2021-2023

Plan de integritate 2021-2025

Cod Etic

Decizie-plan-integritate-2021-2025

Bilant GCA 2022 depus ANAF

Raport de evaluare activitate director general al GCA pe anul 2022

Raport CA GCA 2022

Raport audit extern GCA 2022

Raport activitate GCA 2022

Raport act dir gen GCA 2022

Raport anual al Comitetului de nominalizare și remunerare 2021

Raportul auditorului statutar pentru anul financiar 2018

Raportul de activitate al directorului general pentru anul 2018

Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2018

Declaratie aderare

Bilant 2018

Plan de Administrare

Plan de Management

Bilant semestru I 2017

Cod etic 2017

Balanta 2016

Bilant 2016

Bilant 2017

Cont profit si pierdere 2016

Note explicative bilant 2016

Raport administratori 2016

Raport auditor financiar 2016

Raport comitet remunerare 2016

Plan de adminstrare 2019

CODUL DE CONDUITĂ 2019

Raport activitate Director general 2019

Raport de activitate a Consiliului de Admministratie 2019

Raportul auditorului statutar pentru anul financiar 2019

Bilant 2019

Bilant GCA 2020

Raport activitate al societatii Gospodarirea Comunala Arad S.A. pe anul 2020

Raport de evaluare a activitatii Consiliului de Administratie al Gospodarirea Comunala Arad S.A. pe anul 2020

Raport de activitate pentru perioada de mandat al Directorului General al Gospodarirea Comunala Arad S.A. pentru anul 2020

Raport de evaluare al activitatii Directorului General al Gospodarirea Comunala Arad S.A pentru anul 2020

Raportul auditorului statutar pentru anul financiar 2020

Raportul Consiliului de Administratie al Gospodarirea Comunala Arad S.A. pentru anul 2020