Recrutare administratori GCA martie 2024

GOSPODARIRE COMUNALA SA ARAD – ANUNT SELECTIE

Anexa 1 – Declaratie privind statutul de independent

Anexa 2 – Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei sau falimentului

Anexa 3 – Declaratie privind apartenenta la consiliile de administratie

Anexa 4 – Declaratie de consimtamant prelucrare date

Anexa 5 – Declaratie privind neincadrearea in situatia de conflict de interese

Anexa 6 – Declaratie privind statutul de functionar public

Anexa 7 – Declaratie privind apartenenta politica

Anexa 8 – Declaratie privind procedura penală

 

Recrutare administratori intreprindere publică – SC Gospodărirea Comunală Arad SA – 2023 Nov.

Proiect Componenta initiala – plan de selectie

Scrisoare de asteptari

Proiect Profilul consiliului – SC GCA SA

Anexa la profilul consiliului

Anexa 1 – Declaratie privind statutul de independent

Anexa 2 – Declaratie privind atragerea raspunderii in cazul insolventei sau falimentului

Anexa 3 – Declaratie privind apartenenta la consiliile de administratie

Anexa 4 – Declaratie de consimtamant prelucrare date

Anexa 5 – Declaratie privind neincadrearea in situatia de conflict de interese

Anexa 6 – Declaratie privind statutul de functionar public

Anexa 7 – Declaratie privind apartenenta politica

Anexa 8 – Declaratie privind procedura penală


Recrutare administratori intreprindere publică – SC Gospodărirea Comunală Arad  SA – 2023


  • ANUNȚUL privind selectia administratorilor, cu Declaratiile aferente

Modele declarații

  • Anexa 1 – DECLARAȚIE privind statutul de independent
  • Anexa 2 – DECLARAȚIE privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței / falimentului societăților / regiilor autonome administrate / conduse
  • Anexa 3 – DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație
  • Anexa 4 – DECLARAȚIE de consimțământ prelucrare date
  • Anexa 5 – DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situația de conflict de interese
  • Anexa 6 – DECLARAȚIE privind statutul de funcționar public / angajat în cadrul autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice
  • Anexa 7 – DECLARAȚIE privind apartenența politică
  • Anexa 8 – DECLARAȚIE privind procedura penală

·         ANUNȚ privind selectia a 2 (doi) administratori pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie de la SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA

Modele declarații

·         Anexa 1 – DECLARAȚIE privind statutul de independent

·         Anexa 2 – DECLARAȚIE privind atragerea răspunderii în cazul insolvenței / falimentului societăților / regiilor autonome administrate / conduse

·         Anexa 3 – DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație

·         Anexa 4 – DECLARAȚIE de consimțământ prelucrare date

·         Anexa 5 – DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situația de conflict de interese

·         Anexa 6 – DECLARAȚIE privind statutul de funcționar public / angajat în cadrul autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice

·         Anexa 7 – DECLARAȚIE privind apartenența politică

·         Anexa 8 – DECLARAȚIE privind procedura penală

·         PLANUL DE SELECȚIE a 2 (doi) administratori pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administratie de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice componenta integrală

·         Profilul consiliului și Matricea consiliului de administrație (HCLM nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de adminsitratie pentru societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad)

·         SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI (HCLM nr. 279/2016 privind aprobarea Scrisorilor de asteptari ale autoritatii publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar)

·         PLANUL DE INTERVIU

·         CONTRACTE DE MANDAT – administratori

·         COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație de la SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA

·         PROIECT COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație de la SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA

Recrutare administratori SC Gospodarirea Comunala Arad SA

Anunt recrutare membrii consiliu de administratie – Vezi PDF

Anunt Selectie Administratori – Vezi PDF

Profil Consiliu Administratie – Vezi PDF

Scrisoare de asteptare – Vezi PDF

Profil consiliu administratie

Scrisoare de asteptari – GCA

Anunt de recrutare 30.10.2019

Hotararea 521 16.10.2019 declansare procedura de selectie

Hotararea 446 20.12.2016