Comunicat

Conducerea SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.  anunţă că, în data de
1 noiembrie (cu ocazia Zilei Morţilor), accesul în Cimitirul Pomenirea, Cimitirul
Eternitatea, Cimitirul Gai și Cimitirul Mureșel se poate face între orele 8:00 –20:00,
iar accesul auto va fi interzis, cu excepția  autovehiculelor mortuare și
autoturismele care transportă persoane cu handicap locomotor sau mobilitate
redusă, pe baza legitimației care atestă acest fapt. Cimitirele se vor închide la orele
22:00.
Dorim, în acelaș timp să informăm deținătorii locurilor de înhumare aflate în
cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea,
să se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul de pe str.
Poetului nr. 1 sau calea Bodrogului nr. 1 de luni până vineri, între orele 08:00-
15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de
dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de
închiriere cimitire/locuri de veci .

Mulțumim pentru înțelegere.

Conducerea societății

Comments are closed.