Anunt Angajare

„ S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A., cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.FN, organizează selecţie de dosare pentru angajarea unei persoane în funcția de expert achiziții.
Dosarele se vor depune la registratura de la sediul S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. până la data de 24.03.2017, între orele 8,00 – 13,00.
Condiţii:
        cetăţenie română, domiciliul în Romania,
        experienţă în activitatea de achiziții publice,
        studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă,
        vechime în specialitate de minim 1-3 ani,
Se vor depune copii ale următoarelor acte: 
– CI; 
– CV format european;
– documente care atestă nivelul studiilor;
– documente care atestă efectuarea calificării/ specializării în achiziții publice; 
– copie carnet de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, adeverinţe de vechime în muncă, meserie şi/ sau în specialitatea studiilor; 
– cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere; 
– declaraţie pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate.
Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societăţii din Arad, B-dul I. Maniu, FN, (lângă clădirea SC Recons SA Arad, sau sediul fostei SC Salubritate SA.”

Comments are closed.